top of page

Stichting Chabad Zuid-Holland

Stichting Chabad Zuid-Holland is een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van Joods onderwijs, cultuur en welzijn in de regio Zuid-Holland op grond van de Joodse traditie. Het doel van dit beleidsplan is om de richting en strategie van de stichting voor de komende jaren vast te leggen.

Missie en Visie

Missie: Stichting Chabad Zuid-Holland streeft ernaar om dynamische en inclusieve activiteiten te ontplooien waarin mensen van allerlei achtergronden welkom zijn en zich kunnen verdiepen in de Joodse tradities, waarden en cultuur.

Visie: Onze visie is het ondersteunen van bestaande Joodse gemeenschappen en het bevorderen van de verdere ontwikkeling van een levendige en bloeiende Joodse gemeenschap in Zuid-Holland. Deze gemeenschap zal de nadruk leggen op onderwijs, spiritualiteit en sociale betrokkenheid, en zal dienen als een bron van inspiratie en verbondenheid voor zowel de Joodse als ook de algemene gemeenschap.

 

Beleidsplan:

Click hier om het beleidsplan in te zien.

Bestuur

Voorzitter: dhr. J. Vorst
Penningmeester: dhr. A. Cammisar
Secretaris: dhr. S. Spiero

 

Financieen en beloningsbeleid

Stichting Chabad Zuid-Holland is afhankelijk van donaties, subsidies, legaten en inkomsten uit activiteiten om haar werkzaamheden te financieren. Als non-profitorganisatie worden de opbrengsten volledig aangewend ter ondersteuning van haar activiteiten.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

Info

Spaarwaterstraat 202
2593 RS Den Haag
t: 0620045869
e: zuidholland@chabadthehague.com
KvK: 93407033
RSIN: 866383852

bottom of page